Workshops

I Chancepartout laver vi workshops med mange øvelser - hvor kroppen typisk også skal i brug - til at sætte fokus på kommunikation, samarbejde, og konfliktløsning

Herunder kan læses et par eksempler


Forumspil

Forumspil er en metode til at arbejde med kommunikation, verbal som kropslig i relationer på arbejdspladsen, skolen, organisationer etc.

Dukke-forumspil er et alternativt læringsværktøj til arbejdspladsen, hvor vi arbejder med at få sat ord på og dele svære situationer og dilemmaer på underholdende vis. Vi udfører et stykke dukketeater, hvor vi gennemspiller situationer, som er anledning til uenighed blandt deltagerne.

En workshop medfører ofte til styrket arbejdsglæde og er med til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen, samt at det får løsnet op for de små eller mindre misforståelser i hverdagen og får skabt fornyet energi og retning i arbejdet.

Forumespil med dukker - illustration Download flyer