Workshops

I Chancepartout laver vi workshops for forskellige målgrupper. De består typisk af korte oplæg, efterfulgt af øvelser - hvor kroppen typisk også skal i brug.

Herunder kan læses et par eksempler


Feedback - relationer på spil

- en workshop om at give konstruktiv feedback

Feedback er er en måde, at udfordre hinanden på, til at blive bedre til det vi gør. Feedback kan gives på forskellige måder, og det går ud på at fokusere på, hvad der fungerer godt og opfordre til at arbejde mere med det, som fungerer mindre godt.

Feedback kan skabe mere engagement og positiv energi på arbejdspladsen, og plads til at vokse og lære, men det kan også have den modsatte effekt og gå i en negativ retning. Det handler om hvad der siges, hvordan og hvornår.

Denne workshop handler om, hvordan og hvad vi fokuserer på, når vi giver feedback, så den anden bliver guidet til at vokse og lære og samtidig give den anden noget at arbejde med.

På workshoppen arbejder vi med forskellige måder at give feedback i praksis. Vi undersøger de situationer, hvor feedback kan skabe modstand, og træner, hvordan vi kan gribe de situationer an, med blikket rettet mod, hvordan vi kan styrke relationen.


Metode

Workshoppen består af korte oplæg, diskussion og vi træner at give feedback i situationsspil med det formål at gruppen kan dele konkrete erfaringer og forslag til at handle.

Underviser: Carina Brit Christensen.

Kontakt os og få et godt tilbud: carina@chancepartout.dk


Forumspil med dukker

Forumspil med dukker - illustration Download flyer

Forumspil er en metode til at arbejde med kommunikation, verbal som kropslig i relationer på arbejdspladsen, skolen, organisationer etc.

Dukke-forumspil er et alternativt læringsværktøj til arbejdspladsen, hvor vi arbejder med at få sat ord på og dele svære situationer og dilemmaer på underholdende vis. Vi udfører et stykke dukketeater, hvor vi gennemspiller situationer, som er anledning til uenighed blandt deltagerne.

En workshop kan være med til at styrke fællesskabet på arbejdspladsen, samt løsne op for de små eller mindre misforståelser i hverdagen og forny energien og retningen i arbejdet.