Eksempler på vores arbejde

Skab bedre trivsel på arbejdspladsen

I efteråret 2013 udbød Chancepartout i et samarbejde med Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og foreningsfundamentet et kursus i kvalitativ metode. Det var et kursustilbud til frivillige og medarbejdere i frivillig organisationer fra tre lokale bydele i København, som havde lyst til at lære om undersøgelsesdesign for at udføre en mini undersøgelse i egen forening, der havde til formål at forstå, hvad der tiltrækker og motiverer de frivillige til at arbejde for netop deres organisation.

Baggrunden for kurset var at flere og flere foreninger havde svært ved at bevare kontakten til de frivillige, og manglede svar på hvad de kunne gøre bedre for deres frivillige.

På kurserne deltog ca. 14 deltagere, min. 2 deltagere kom fra den samme organisation, og de arbejdede ud fra deres egen aktuelle situation, med deres særlige problematik, og tog hensyn til egen organisationskultur. I løbet af to dage blev deltagerne ledt igennem en proces, hvor de lærte om at til- og fravælge metoder (kvalitative metoder) og endte med at have en spørgeramme til at kunne gå igang med en mindre undersøgelse.

Signe, en deltager sagde efterfølgende: ”Det var et gennemtænkt kursus – efter to dage kun kom du ud med et produkt (undersøgelsesdesign) som du faktisk kan bruge”.

I løbet af 2014 og 2015 har vi lavet tre kurser og haft tre netværksmøder i samarbejde med centret for socialt frivilligt arbejde og kurset kan findes på frivillighed.dk med titlen "Frivilliges motivation og trivsel".

Interkulturel kommunikation - undervisning i at sætte sig i den andens sted

I maj 2017 underviste vi 5 universitetsklasser i forhandlingsteknik - i praksis. De havde i forvejen viden om forskellige nationalkulturer og hvilke konflikter det kan afstedkomme.
Vi tog udgangspunkt i deres erfaringer og fik bygget deres forståelser op ved at se nærmere på forskelle på henholdsvis en beskrivende tilgang - som man kan arbejde med i sin planlægningsfase forud for et møde.
Og herefter arbejdede vi mod et mere komplekst kulturbegreb, hvor vi så nærmere på specifikke forhandlingssituationer og hvordan kategorier som køn, alder og kropssprog også spiller ind.

Mobning i en folkeskole i Argentina - træning i hvad man kan gøre i situationen?

Eksempelvis kan en workshop bane vejen for at skoleelever begynder at lytte til hinandens personlige historier om mobning, fremfor bare at tale om hvad der er rigtig og dårlig kommunikation.

I Argentina prøvede en skoleklasse kræfter med forumspilmetoden, og temaet var mobning. Eleverne lavede to små teaterstykker, hver a 5 minutters varighed, hvor de præsenterede deres versioner af hvad mobning er for dem. "Hvad gør man, spurgte en pige på 14 år, når de kalder en for farvet, hvad svarer man så tilbage? Skoleeleverne kom på skift med ideer til, hvad man kan gøre, hvis og når en elev bliver udsat for mobning. Nogle af de forslag der blev givet var for eksempel, at tale med andre om mobningen og dele sin historie med voksne.

Kommunikationsstrategier i undervisning i dansk som andetsprog

I 2016 holdt vi to workshops med syriske flygtninge fra et danskkursus. Vi arbejdede med kommunikationsstrategier, om hvad man gør, når man bliver i tvivl om man bliver forstået, bliver misforstået eller slet ikke forstået.

Forløbet var en del af deres obligatoriske danskundervisning, og deltagerne kom på kurset med forskellige danskkundskaber. Nogle var næsten flydende på dansk, og deltagende, andre havde et minimalt ordforråd og derfor også sværere ved at deltage. Målet var at få alle til at deltage og udtrykke sig på bedst mulig vis, og at arbejde med at få smilet frem og skabt en gruppestemning med nærvær og lethed ift. at forsøge at tale dansk. Første gang gik der tid med at forstå øvelserne (teaterøvelser) og at varme op til at deltage. Anden gang vi mødtes fik vi grinet en masse og spillet nogle gode situationer for hinanden, som f.eks. hvad man siger når man står overfor en døv ældre dame, som man gerne vil hjælpe, eller hvordan man beder om det man gerne vil købe i supermarkedet.

Et indspark om interkulturel kommunikation som opvarming til et årligt seminar

I marts 2014 havde Chancepartout fornøjelsen af at møde 60 COWI internationale medarbejdere i Nyborg, marts 2014. På workshoppen som varede halvanden time, arbejdede gruppen med verbal og nonverbal kommunikation og om, hvordan man løser interkulturelle kommunikationskonflikter.

Vi arbejdede med det beskrivende kulturbegreb til at analysere grupper med. Her nåede hver gruppe at præsentere med deres kroppe at lave statuer som præsenterede deres bud på en af de fem kulturdimensioner fra Geert Hofstedes teori.


Individualisme/kollektivisme
Maskulinitet/femininitet
Struktureringsbehov
Magtdistance
Langsigtet/kortsigtet orientering)

Interkulturel kommunikation - illustration

Om workshoppen blev der efterfølgende sagt:

"Et rigtigt godt og inspirerende indspark om den svære proces, der er at være mennesker der arbejder sammen" Paul Nørgård, Afdelingschef, COWI

Workshop i kulturforståelse - fyraftensmøde for DJØF netværket i Paris

Vi har også lavet en udvidet udgave af denne workshop for DJØF netværket i Paris, i det danske hus, januar 2015.

det danske hus i Paris

Her arbejdede vi med at forstå det interkulturelle møde imellem danskere og franskmænd ved at se på spektret fra på den tilgang som Geert Hofstede repræsenterer, og så til en mere kompleks kulturteori af Iben Jensen, som kigger mere på situationen og de enkelte individer involveret i mødet.

Undervejs fik vi sat krop på konflikterne, og nær-studeret udvalgte situationer, som deltagerne havde valgt.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud carina@chancepartout.dk